Variabler används nog i alla ASP-applikationer. En variabel är kortfattat ett namn på ett värde. Detta värde behöver inte vara bestämt med en gång, utan kan komma att bestämmas efter att användaren har gjort något. Det är lättare att använda ett värde när det har fått ett namn, då håller man lättare koll på vad som är vad.

En viktig programmeringsregel är att använda Dim, en funktion som definierar variablerna. Detta ger både bättre prestanda och snabbare kod.


Definiera variabler

Genom att definiera variabler, laddas sidan en aning snabbare, och du tar inte för mycket prestanda från servern. När du definierar variabler berättar du för servern i förväg vilka variabler som kommer att finnas med på den aktuella sidan.

KODEXEMPEL
<% Dim text, tal, namn, adress %>
De definierade variablerna blir då variablerna text, tal, namn och adress.

Du använder alltså kommatecken mellan variablerna för att skilja dem åt, annars kan två variabler uppfattas som en. Men nu skall jag visa även hur man tilldelar variablerna ett värde.

KODEXEMPEL
<%
text = ”en liten text, kan bli ganska så långt”
tal = 20
namn = ”Joakim”
adress = ”www.joakimweb.se”
%>
Variabler skrivs ut med t.ex. <% Response.Write namn %>

Observera att text skrivs med citattecken medan tal skrivs utan citattecken.


Vilka odefinierade variabler finns?

Att öka prestandan på en applikation genom att börja definiera variabler blir mycket snabbt jobbigt och du kommer nog att tröttna ganska snabbt. Men det finns ett trick som gör att du får ett felmeddelande när en odefinierad variabel upptäcks. Observera att nedanstående exempel-kod måste stå högst upp i sidans kod.


KODEXEMPEL
<% Option Explicit %>

Matematiska beräkningar

Variabler kan användas till matematiska beräkningar, det finns massa räknesätt och metoder inbyggt i ASP.


KODEXEMPEL
<%
Dim Tal1, Tal2, Summa

Tal1 = 14
Tal2 = 27
Summa = Tal1 + Tal2
%>

För att skriva ut variabeln Summa:
<% Response.Write Summa %>Det var en del om variabler och hur du definierar dem. Det kanske bör tilläggas att definieringen inte behövs, men ta för vana att alltid göra det, speciellt i större applikationer. Variabler kommer du att ha nytta av!


Skriven av Joakim den 16:e oktober 2003. Artikeln har blivit läst 8943 gånger.


 

<< Tillbaka