ASP är en förkortning för Active Server Pages, och är ett serverbaserat skriptspråk. Med det menas att all kod omkodas till HTML på servern. ASP är relativt lätt att lära sig, om man är envis är det en klar fördel. Det finns många svenska kurser om ASP och även en hel del gratis applikationer som man kan ladda ner. Kurser på engelska finns i extremt stora mängder. Antingen läser man en bok eller så läser man kurser på Internet och försöker skriva egna små skripter.

För att programmera i ASP behövs inget speciellt program, det går bra att koda i t.ex. Windows Anteckningar. Men har man något program med kodlayout så kan man ju använda det ändå. Om man tänker använda Windows Anteckningar rekommenderar jag att man ställer in den så att statusraden visas (Visa ? statusraden).
En sak du behöver också är någonstans att testa ASP-filerna. Antingen installerar man IIS eller så kan man använda webbutrymme på något webbhotell (kostar ca 500-1500kr/år). Det första är dock att rekommendera då du slipper att använda ett Ftp-klientprogram för att ladda upp filer då. Jag skriver om det i artikeln ”Kom igång med IIS”.

Möjligheter med ASP
Med ASP kan du göra en egen gästbok, ett forum eller i princip vad du vill, möjligheterna är väldigt stora. Men tillräckliga kunskaper i ASP kan man koda i princip vad som helst. Genom att använda databaser så kan man spara information på servern, det är väldigt användbart.

Första ASP-skriptet
Här kommer ett väldigt enkelt exempel som kanske kan få bli det första ASP-skriptet du skrivit? Den skriver ut hej eller vad du nu skrivit mellan citationstecknena. Observera att alla ASP-skripts börjar med <% och avslutas med %>.

KODEXEMPEL
<% Response.Write "hej" %>
Det som skall skrivas ut skrivs alltså inom citationstecken.

Joakims bästa råd

• Läs många kurser på internet och experimentera, testa och koda och kombinera det du lärt dig i de olika kurserna.
• Ladda ner många ASP-skripter och kolla igenom hur dom är uppbyggda. Testa också att modifiera skripten, det lär man sig väldigt mycket på. Observera att du inte får publicera modifierade skripter på så sätt att andra kan ladda ner dom, men privat användning är tillåtet enligt lagen.
• Fastnar du med något felmeddelande så ge inte upp, utan se det som en utmaning! Testa dig fram, kolla vad som finns på raden eller fråga någon som kan ASP. Så vet du till nästa gång.
• Gå inte för snabbt fram, att börja koda ett community som första ASP-skript är helt korkat. Börja med något enkelt och successivt öka svårighetsnivån på ditt kodande i takt med att du lär dig mer.
• När du känner att du kan en del, testa då att skriva ett litet skript, något enkelt räcker att börja med, bara för att få igång kodandet.


I denna kurs som startar här kommer du förhoppningsvis att lära dig en hel del ASP. Jag kommer gå igenom de viktigaste grunderna i ASP, hur man använder en databas och även skriva en del artiklar om hur man gör t.ex. en gästbok. Hoppas att du kommer lära dig en del ASP genom denna kurs.
 


Skriven av Joakim den 28:e augusti 2003. Artikeln har blivit läst 10586 gånger.


 

<< Tillbaka