Upphovsrätt handlar främst om att ha ensamrätt till det man själv har gjort och att andra inte får kopiera eller efterlikna det så att det syns tydligt varifrån grundutformningen har kommit. Ett växande problem för oss webbmasters är att våra designer och i vissa fall vårt innehåll blir stulet. Många gånger handlar det om yngre webbmasters men har även hänt att mer rutinerade ”tar” någon annans design. En design som denne inte har rätt att använda. Problemet växer och det är kanske främst större välkända hemsidor som får sina designer stulna eller efterliknade. Vi måste alla respektera upphovsrättslagen så att det blir ett slut på detta. Det är ett lagbrott och man kan ställas inför rätta.

Allt material som publiceras på Internet är skyddat av svenska lagen om upphovsrätt (1960:729). Enbart upphovsmannen har rätt att använda sitt verk, modifiera samt publicera. Enligt svensk lag erhåller man upphovsrätt till verket i och med att det skapas, någon officiell registrering av denna rätt behövs inte. Skyddet gäller normalt till 70 år efter upphovsmannens död. Det är olagligt att stjäla verk samt upprepa ett verk. Upphovsmannen äger sina verk och upphovsmannen har ensamrätt till sina verk. Man måste ha tillstånd av upphovsmannen för att få lagligt använda verket. Om man olovligt använder annans verk innebär det brott mot upphovsrättslagen. Det kan innebära dagsböter eller fängelse i upp till två år.

"Idéer kan inte skyddas, men väl den speciella utformningen som upphovsmannen har givit iden."


  JoakimWeb liksom många andra svenska hemsidor har fått sina designer kopierade. Det har handlat om allt ifrån exakta kopior till mer välarbetade kopior – men där det tydligt syns varifrån grunden kommit och vilken hemsida man har tagit för mycket inspiration från. För inspiration får man alltid ta – dock får det vara väldigt lite. Många tror att man får göra en exakt kopia av en design, alltså att man gör den själv fast härmar exakt. Det är helt fel. Upprepning av ens eget verk får inte göras utan att upphovsmannen har gett sitt medgivande till det. Även text har man upphovsrätt på – allt ifrån små korta notiser till längre artiklar.

Till exempel har jag nu upphovsrätt på denna artikel, och den får du inte kopiera utan mitt medgivande. Till höger ser du en av JoakimWebs senaste tvilling. Sidan fick leva i ca 48 timmar.


Upphovsrättslagen är alltså en lag som är till för att ge alla ensamrätt på sina verk och för att förhindra att andra tar ens verk och låtsas ha skrivit det själv. Det är den ideella delen av upphovsrättslagen. En kanske mindre intressant del av upphovsrättslagen för oss webbmasters är den ekonomiska delen. Den är ju främst gjort för företag och ger rätt till ersättning för eventuell utebliven vinst m.m. Så respektera upphovsrättslagen och acceptera inte att andra snor det du har gjort! Stå på dig – det är faktiskt ett lagbrott. Sen kan man givetvis spekulera i var gränserna går. Hur mycket inspiration man egentligen får ta innan det kan anses vara en upprepning.


Skriven av Joakim den 20:e februari 2004. Artikeln har blivit läst 8559 gånger.


 

<< Tillbaka