If-satser är också en viktig faktor i allt kodande. Det handlar helt enkelt om att ställa villkor, där olika saker skall hända beroende på t.ex. vad användaren gör. If-satser är väldigt bra att kunna, eller rättare sagt det måste helt enkelt bara kunna.


Skapa en If-sats

En If-sats inleds alltid med If och slutar alltid med Then. Däremellan skrivs själva villkoret.


KODEXEMPEL

<%
Dim tal
Tal = 30
If tal = 30 then
Response.Write ”Variabeln tal är lika med 30”
End If
%>

Skulle då skriva ut variabeln tal är lika med 30 eftersom villkoret stämmer.

Else och ElseIf

Ofta nöjer man ju inte sig med ett villkor, utan vill ha vad som händer istället. Det gör man med Else som helt enkelt är motsatsen till villkoret i If-satsen. Man kan även med hjälp av ElseIf ställa fler villkor, för det är ju inte säkert att ett villkor + else alltid räcker. Man kan ha flera ElseIf.


KODEXEMPEL 1

<%
Dim tal
Tal = 30
If tal = 25 then
Response.Write ”Tal är lika med 25”
Else
Response.Write ”Tal är inte lika med 25”
End If
%>

Vad tror du skrivs ut här?

KODEXEMPEL 2

<%
Dim tal
Tal = 30
If tal = 25 then
Response.Write ”Tal är lika med 25”
ElseIf tal = 50 then
Response.Write ”Tal är lika med 50”
ElseIf tal = 49 then
Response.Write ”Tal är lika med 49”
Else
Response.Write ”Tal är inte lika med varken 25, 49 eller 50”
End If
%>

Alltså görs bara det som står efter villkoret. I detta exempel skrivs en text ut.

Inte bara är lika med

Man kan givetvis använda annat än är lika med i villkoren, och man kan ha fler villkor i ett i en if-sats. Då skriver man ”If tal=50 Or tal=40 then” t.ex. Det betyder alltså: om tal är lika med 50 eller 40 då. Antingen Or eller And används om man ska ställa flera villkor med samma händelse.


OPERATÖRER

= Lika med
<> Inte lika med
< Mindre än
> Större än
<= Mindre eller lika med
>= Större eller lika med


Det var en del om If-satser! Lite konstig artikel kan nog tyckas, mycket exempel och lite text. Men det blir så när man ska förklara If-satser. Det viktigaste där är ju exemplen. Ett tips är att du testar dig fram lite, skriv ett litet miniscript med If-satser. Och glöm aldrig End If, då får du bara felmeddelande, och inte får du reda på vilken if-sats som inte avslutas korrekt.
 

Skriven av Joakim den 30:e oktober 2003. Artikeln har blivit läst 9036 gånger.


 

<< Tillbaka